Hoe werkt Preaccountant?

De samenwerking tussen accountant en ondernemer kan je zien als het bouwen van een huis. Als eerste moet je een “klik” met elkaar hebben om ook maar überhaupt met elkaar te gaan samenwerken. De Preaccountant houdt zich eigenlijk alleen met het fundament bezig; zorgen dat dat staat als een huis. Het voorkomen van faalkosten is hierbij de eerste prioritiet! Daarnaast zou het fijn zijn als processen beter ingericht kunnen worden en er tevens ook geleerd kan worden!

De Preaccountant is in aanloop naar het proces van samenstellen of controle van de jaarrekening de brug tussen u, uw administrateur en uw accountant. Hij zorgt voor een juiste afstemming van werkzaamheden die invulling geven aan een efficiëntere uitvoering van het samenstel c.q. controle proces. De preaccountant is uit op het realiseren van besparingen voor de ondernemer en wil beslist niet de op de stoel van de accountant gaan zitten. Heeft u vaak te maken met meerwerk van uw accountant? Dan zijn dit de voordelen op een rij:

 

  • Eénmalige vaststelling informatiebehoefte accountant.
  • Komen tot een werkbare “cliënt to do list”.
  • Voorkomen van meerwerk door uw accountant.
  • Verdere professionalisering afdeling administratie / financiën.
  • Efficiënte uitvoering van werkzaamheden.
  • Geen meerwerk meer en een waardevollere bespreking door betere inzet van tijd.
  • Afnemende werkzaamheden van de Preaccountant in het tweede jaar.

Het eerste gesprek

Herkent u bovenstaande en wilt u weten besparingen behaalt kunnen worden?

Op basis van een eerste gesprek kunnen we goed inschatten of de Preaccountant een waardevolle brug kan slaan, processen kan optimaliseren  en besparingen kan realiseren. Het is beslist niet de bedoeling dat u twee accountants krijgt en u uw hele “hebben en houwen” nogmaals moet blootleggen.

Sterker nog, de Preaccountant vervult een dienst die vrij onafhankelijk is van de branche waarin u opereert of van de specifieke kenmerken van uw organisatie. De Preaccountant wil ook niet de functie van uw accountant invullen maar voorziet in een behoefte die lastig in te vullen is door uw accountant, tariefsmatig dan wel door tijdgebrek of anderszins.

 

Lees hier verder »

Het juiste gereedschap

De werkzaamheden van de Preaccountant zijn als een rolmaat; het eerste jaar zullen zal de rolmaat wellicht helemaal tot het eind uitgerold worden om alles goed op de rit te zetten. Maar u zult zien dat we rolmaat snel minder meters hoeven uit te rollen om tot het juiste resultaat te komen en dan kan het werk van de Preaccountant er ook snel op zitten.

 

Daar is het allemaal om te doen: besparen op kosten en realiseren van rendementsverbetering!